Skuteczna sztuka walki aikido dla dzieci mlodzieży i dorosłych MMA

POMORSKIE CENTRUM SZTUK WALKI

ZDEZYNFEKOWANI
PRZYGOTOWANI

W kulturę dalekiego Wschodu od dawna wpisany jest rytuał mizogi / misogi, symbo-lizujący obmycie, a tym samym oczyszczenie – zarówno to duchowe, jak i fizyczne. Skutkuje on daleko bardziej rozbudowanym poziomem higieny w aktywnościach dnia codziennego, niż przyjęło się w zabieganej kulturze Zachodu.  

Tymczasem czynności oczyszczające, towa-rzyszące przekraczaniu granic przestrzeni, nie są w dziejach świata ani niczym nowym, ani nie-zwykłym. I dotyczy to nie tylko granicy sacrum - profanum, ale również niezliczonych aspek-tów codzienności. Myjemy ręce, opuszczając toaletę, bierzemy kąpiel, wracając z podróży, strząsamy pył z butów, opuszczając grząską ścieżkę. Robimy to instynktownie, nie zastanawiając się nad antropologicznym aspektem tych czynności.

Obecna sytuacja pandemiczna powinna więc nie tyle postawić nas wobec nowej rzeczy-wistości sanitarnej, ile jedynie uświadomić i zwielokrotnić czynności higieniczne, które praktykować winniśmy w swej codzienności w każdym czasie.

Przymusowa, nagła izolacja, która spadła na nas minionej wiosny, mogła wywołać uszczerbek nie tylko na zdrowiu fizycznym, lecz również w ludzkiej psychice, którą trzeba poddać jak najszybszej odbudowie.

Naszą propozycją jest powrót do treningów aikido. Spotkania w stałych grupach zdrowych znajomych, przeprowadzane w kontrolo-wanych sanitarnie warunkach, stanowią doskonałą sposobność zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, by odzyskać utraconą równowagę ducha i powstrzymać degradację kondycji fizycznej. 

Aktywność ruchowa, tkwiąca u podstaw aktu-alnej piramidy zdrowego stylu życia, to jeden z czynników, odpowiadających również za pra-widłową pracę układu immunologicznego, czyli tego mechanizmu obrony organizmu, który pozwala mu podjąć walkę z wirusami i bakteriami. Izolacja, poza wszelkimi niewątpli-wymi zaletami, wywołuje niestety również wyjałowienie środowiska, a w warunkach braku wrogów układ odpornościowy ulega osłabieniu.

Aikido znakomicie wpisuje się w nowy model higieny ciała i umysłu. Kiedyś mówiono, że to sztuka walki dla dżentelmenów, czyli ludzi z klasą. Adepci aikido odróżniają się od adeptów innych form szczególną dbałością o czysty strój i schludny wygląd, a posiadacze hakam stanowią w swych wyprasowanych spodniach współczesny archetyp samuraja.

Z pełnym przekonaniem zapraszamy do pod-jęcia praktyki w naszych dojo, bowiem dokładamy wszelkich starań, by oferta była bezpieczna dla osób z niej korzystających. Ten szczególny czas wymaga od nas zastosowania szczególnych rozwiązań i wprowadzenia szeregu ograniczeń, ale nawet to może stać się znakomitą okazją dla adeptów, by, mimo trudów, doskonalić się w wytrwałości i pokorze.

Wdrażamy wszystkie procedury i realizujemy wytyczne Ministerstwa Sportu, Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, co sprawia, że czujemy się w pełni przygotowani do powitania naszych uczniów na zajęciach.
 Wdrażamy wszystkie procedury i realizujemy wytyczne Ministerstwa Sportu, Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego, co sprawia, że czujemy się w pełni przygotowani do powitania naszych uczniów na zajęciach.

TRENUJEMY BEZPIECZNIE
Aby przystąpić do treningów, należy wypełnić stosowną ankietę sanitarną, która eliminuje potencjalne źródła zagrożeń i przeniknięcia wirusa do wnętrza dojo. Zakładamy, że wszystkie odpowiedzi zostają udzielone zgodnie z prawdą, rzetelnie i w najlepszej woli oraz z należytą troską o innych ćwiczących. Zatajanie przeszkód w podjęciu praktyki (kontakt z chorobą lub jej objawy), prócz konsekwencji prawnych, stanowi objaw skrajnego egoizmu, co nie licuje z pojęciem honoru, któremu hołdujemy.

W dojo aikido, jak obecnie i w innych obiektach użyteczności publicznej, stosowana jest wszechobecna dezynfekcja. My nawet przekraczamy zalecenia sanepidu, bowiem przy wejściu na matę zalecamy mycie środkiem dezynfekującym rąk aż do łokci oraz oczyszczenie stóp (dla osób, ćwiczących boso).

Działaniom prewencyjnym w czasie epidemicznym sprzyja specyficzna etykieta dojo, która znakomicie wpisuje się w potrzeby bezpiecznych zachowań zapobiegawczych. Wchodząc do pomieszczenia nie witamy się w zachodnim stylu poprzez podanie rąk, a jedynie kłaniamy nisko w odpowiednim dystansie, okazując tym samym szacunek innym uczestnikom zajęć oraz prowadzącemu.

Również cisza, obowiązująca podczas treningów pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa przestrzeni, bowiem milcząc, ograniczamy emisję powietrza z ust, która jest główną drogą kropelkowego rozprzestrzeniania się wirusów. Zakaz prowadzenia rozmów sprzyja ponadto wyciszeniu, a więc wpływa terapeutycznie na umysł, który uwalnia się od stresów dnia codziennego i spraw spoza dojo. Umożliwia również efektywniejsze przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności.

Społeczny dystans uzależniony jest od podłoża kulturowego i w danym kręgu stosuje się go instynktownie. Jednak ostatnio zwracamy baczniejszą uwagę na ten aspekt relacji międzyosobowych.

Przebywanie w odpowiedniej odległości względem innych znajduje obecnie praktyczne zastosowanie w niezliczonych dziedzinach życia, wymagających kontaktów między-ludzkich. Popularne określenie bezpieczny dystans nie jest dla adeptów sztuk walki niczym nowym, ani odkrywczym. Podczas treningów niech stanie się kolejnym motywem do poprawy tego aspektu aikido. Ćwiczenie w odpowiedniej odległości od przeciwnika istotne jest szczególnie w przypadku pracy z bronią, zarówno z jo, jak i bokenem. Jako że są to sprzęty użytku indywidualnego, każdy z adeptów dba, by przynosić je na zajęcia czyste, a dodatkowo zalecamy, by w niektórych działach technik dokonywać dezynfekcji bezpośrednio po użyciu broni.

W kulturze Zachodu spore opory budzi włączanie się uczestników zajęć w porządkowanie sali, choć w Japonii jest to integralny element treningu, kończącego się wspólnym umyciem maty przez osoby z niej korzystające.

Prócz aspektu czysto sanitarnego, stanowić to może kolejną ścieżkę do nauki pokory, a ponadto – jak każda forma ruchu - rozwija motorycznie. Staramy się więc wpleść ten element do codziennej praktyki, a w dojo, w których jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, o codziennie umytą matę – stosownie przeznaczonymi do tego środkami dezynfekującymi – dba osoba prowadząca zajęcia.

Uwzględniając wszelkie powyżej omówione środki prewencyjne, przyjąć należy, że każde dojo Polskiego Centrum Sztuk Walki jest w pełni przygotowane, by zaoferować wszystkim chętnym bezpieczne zajęcia.

 

Ewa Bobkowska

//Ewa Bobkowska, Pomorskie Centrum Sztuk Walki

_____________________________________
© WARSZAWSKIE CENTRUM AIKIDO
Dokładamy wszelkich starań, by umieszczane w niniejszym Biuletynie WCA materiały nie naruszały praw autorskich, praw do wizerunku itp.
Jakiekolwiek możliwe pomyłki i naruszenia w tym zakresie nie wynikają z naszego celowego działania i są one niezamierzone.

DLA KOGO SZUKASZ TRENINGÓW?

Wybierz poniżej i poczytaj o każdej z naszych grup treningowych w WCA:

DODATKOWO SPRAWDŹ NASZ PROGRAM RABATOWY

RABATY... -10%, -20%, nawet -30%

...przez cały rok szkolny! ...do tego uczestnictwo w letnim zgrupowaniu za 1 PLN. 

Wielu naszych instruktorów trenowało lub trenuje dodatkowo boks, karate, judo, krav-magę i inne - łącząc techniki z tych sztuki walki z aikido.
Tutaj nauczysz się skuteczności!

Treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Początkujących i zaawansowanych.

Lokalizacje: Warszawa Centrum, Warszawa Bródno, Warszawa Praga Południe, Warszawa Wawer, Jabłonna / Legionowo, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Milanówek, Pruszków. 

ZAPISZ SIĘ DO SUBSKRYBCJI BIULETYNU: